කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Wednesday, February 27, 2013

දිලාන්ගේ පාර්ටිය

ඩිලාන්ට  ජොබ් එක හම්බ වෙලා මාසයකටත් කිට්ටුයි. අද තමයි පර්ටිය. නුගේගොඩ ඩොමිනොස් ගිය

මම මල්ලි මැණිකේ සමන්මලී බබා ඩිලන්, ඩිලාන්  නංගි  අවා

Wednesday, February 20, 2013

සමන්මලිගේ මල්ලිගේ උපන්දින සදයත් අපේ ගෙදර

අපේ ගෙදර හෙමෝම වගේ අසනීපෙන්. බබත් දිගටම අසනීපෙන් හින්ද සමන්මලිගේ අම්මත් සති 2 ක් ම අපේ ගෙදර. ඔය අතරේ සමන්මලී ගේ මල්ලිගේ උපන් දිනෙත් තිබ්බ. අපිට යන්න විදිහක් තිබ්බෙත් නේ. මල්ලියි සම්න්මලිගේ තාත්තයි අපේ ගෙදර අවා උපන්දිනේ සමරන්න. කේක් එක ගෙන එක තිබ්බේ මට. මම එක මල්ලිට delegate කලා. මල්ලි එක මැණිකේ අතේ එවල තිබ්බ. සාදයට ලොකු අය්යාලත් එන්න හිටියේ. එත් පස්සේ අපි එන එපා කිව්වා. මොකද අපි ඔක්කොටම උන හින්ද. තව අවුලක් උන. මම ගෙනත් තිබුනේ 33 එත් හරි එක 32. ඒ අවුලත් ලිහාගෙන පුංචියට උපන්දින උත්සවේ ගත්ත.

සුභ උපන් දිනයක්.