කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Thursday, December 29, 2016

දින දෙකක් බෙල්ෆාස්ට්

27 පටන් ගත්තා. 
28 ආපසු අවා. කි. මී 500 කට වැඩි දුරක් දින දෙක තුල ධාවනය කලා 

Tuesday, December 27, 2016

බ්රූම්

දුව ඉස්කෝලේ කල  වැඩ, අම්මා පරික්ෂා කරමින් සිටී. 

හිස්තැන් පිරවීම 

br--m
broom 

සුපුරුදු පරිදි ඇය නිවැරදිව කාර්ය කර තිබිණි. 

"මොකද්ද සෙතූ broom කියන්නේ.?"
"Yes. I already know"
"මොකද්ද?"

"The one witch uses to fly"


ගම් හතක් සලිත කල ඈ අවසන් ගමන් ගියාය.බ්ලැකී ඔබට නිවන් සුව 
Sunday, October 2, 2016

මහිස් එකක් දේ නම් ඔබේ නමට කිමා

ප්‍රමිලා:
සක්මන් කරන මළුවේදී බැදි                හාද 
සිත් සන්තොසින් දුන් මුව මී බී               වාද 
ඉක්මන් ගමන් හිමියනි ඔබ යන           වාද 
දස්කොන් මගේ නමට ජීවිත දෙන         වාද 

දස්කොන්:
විසෙස් කමලා ව  රස පහස නොවිද      මා
දසිස් දුනි පොරන ඇස දුටු පමණට        මා 
වෙසෙස් ඔබේ අමයුරු පහස ලද මෙ     මා
මහිස් එකක් දේ නම් ඔබේ නමට කි      මා 

Monday, April 18, 2016

දුප්පත් කම

සමන්මලී : ඇයි ඔය පැනමා වල සල්ලි ගිහින් දාන්නේ. 
මම: පැනමා වලදි කළු සල්ලි සුදු කරන්න පුළුවන්, ටැක්ස් නැතුව. 
සමන්මලී: පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නකො පැනමා කොහොද තියෙන්නේ කියල.
ආර්ථික, ඉතිහාස, භූගෝ, විෂය ඔස්සේ කතාව ඇදිල යනවා 
සමන්මලී: ටිකක් හොද රටක් නේද 
මම: හ්ම්ම්, කොස්ටරිකා ත් හොදයි, හොන්ඩුරාස්, එල් සැල්වදෝර් හොදටම දුප්පත්.

දුව: අප්පච්චි what do you mean by දුප්පත්?

සමන්මලී : උබලට එක තේරෙන්නේ නැති එකම තමයි ප්‍රශ්නේ.