කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Thursday, April 24, 2014

මල්ලි

බබා අපි මේ මල්ලි දීල කඩේ මාමගේ මල්ලි ගම්මුද. මෙයා චූටියි නේ. 

නෑ මෙයත් ටික දවසකින් ලොකු වෙනවා. 

එහෙනම් අපි දෙන්නම එක්ක යමු. මල්ලි ලොකු උනාට පස්සේ හා පැටියව දෙන්න පුළුවන්නේ. 

එපා.. මට අම්මගේ බඩෙන් අපු මල්ලිව ඕනේ. 

Tuesday, April 22, 2014

කේක් දෙකක්


අදට 35 යි . කේක් දෙකක්ම එකට තියල කපන්න උන. සමන්මලිගෙන් එකක් .මැණිකේ, දිලාන්, දිලාන් නංගි එකක් ගෙනත්. 
රැට  කෑම red balloons