කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Friday, January 24, 2014

පැපොලසමන්මලිට පැපොල. වැඩ ඔක්කොම අවුල් උන. ලොකුම ප්‍රශ්නේ උනේ සෙතුව පරිස්සම් කරන එක. මුල් සතියේ සමන්මලිගේ අම්ම ඇවිත් හිටිය. අපි බයේ හිටියේ, අම්මට කලින් හැදිලා තිබුනත්, අම්මගේන් බබාට (හින්නි) බෝවෙයි කියල. ඊලග සතියේ ලොකු නිවාඩුවක් තිබුන. මමයි බබයි කරන්ගමු ගිය. සුමුදුයි බබයි එයාලගේ ගෙදර ගියා .මැණිකේ, ඩිලාන් දවස් 5ක් එහේ හිටිය. කොහොම හරි සති තුනම ඇදිල ගියා. මමයි අප්පච්චි අම්මයි බබයි ආපහු  ආවේ 22. සමන්මලී බබාට ලොකු තෑගි පෙට්ටියක් හදලා බලාගෙන හිටියා. බබා හිතාගෙන හිටියේ අම්ම හැමදාම එනවා ඇවිත් කලින්ම office යනව කියල. 

23. අද මැණිකේගේ wedding එකට ඉස්සරලම මටයි මල්ලිටයි ආරාධනා කලා . හවස ඇල්පිටියට, රෑ රත්මලානට.

Wednesday, January 1, 2014