කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Monday, March 24, 2014

අමුතු කතා



අත්තම්මා බබා නලවමින්.

බබා : අත්තම්මේ... මට කිරි අම්මලාගේ ගෙදරදී "පොඩි ප්‍රශ්නයක්" උන. 

අත්තම්මා : ඒ මොකද්ද සේතු ඒ. 

බබා : අප්පච්චි මගේ ඇස් දෙකටම ප්ලාස්ටරයක් දැම්ම 

--------------------

අපි : අපි මේ බඩු ටික ගිහින් දල අම්මව එක්ක යන්න එමු. 

බබා : මට අම්ම ඕනේ...

අපි : අපි අම්මව එක්ක යන්න එනවා, මේ බඩු ටික ගිහින් දල. නැත්නම් අම්මටයි මල්ලිට ඉඩ මදින්නේ 

බබා : එක තමයි අවුල 

Sunday, March 23, 2014

Saturday, March 15, 2014

රුසිය යුක්රේන අර්බුදය සහ අපේ ගෙදර යතුර



මම අල් ජසීරාව නරඹමින් සිටිමි. රුසිය යුක්රේන අර්බුදය ඉතා උණුසුම්. 

මේ ----, ලෝකේ ප්‍රශ්න විසදන්න කලින් ගෙදර ප්‍රශ්න විසදලා ඉන්න. ගෙදර යතුර නැතිවෙලා දැන් දවස් දෙකක්.