කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Thursday, March 8, 2012

මල්ලිගේ 30 වෙනි උපන්දින සාදය.


අපි හැමෝම වයසට යනවා.

18 පිරෙනකොට ලොකු සතුටක් හිතට අවේ. දැන් මම ස්වාදීන මිනිහෙක්. එහෙමයි අප්පච්චි අපේ හිතට කා  වද්දල තිබුනේ. 


18 න්  20 ට  - විශේෂයක් න


20 න් 30 - මුලින්ම හිතෙන්න ගත්ත දැන් අපි වයසක් මිනිස්සු කියල 


මල්ලිටත් එහෙම හිතෙන්න ඇති. 

මැණිකේ තමයි වැඩේ සංවිධානය කරලා තිබ්බේ. පාලිතයත්  ඇවිත් තිබ්බ. මේ තියෙන්නේ ගෙනත් තුබුණු කේක්  එක


සුබ උපන් දිනයක් වේවා. No comments:

Post a Comment