කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Monday, October 14, 2013

මොණරා


මස දෙක කට විතර පස්සේ wife ගේ ගෙදර ගිහින් එන්න ගියා .


උදේට ලොකු මොණරා පිල් විදහාගෙන ගේ ඉස්සරහ නටනවා. දැන් උන්ගේ ටීම් එකත් ලොකු වෙලා.

අම්මා : මේ ලගදී  බල්ලෝ වගයක් වට වෙලා එකෙක් මැරුවනේ. ඊට පස්සේ උගේ පිහාටු අරගෙන පැටා ගේ පොඩි එක වටහපොතක් වගේ හදාගෙන ඉස්සරහින් තියාගෙන ඉදල තියනවා. අර බල්ලෝ රන්චුවටම මූ ව මුරුච්චි වෙලා. බල්ලෝ හිතල මූත් මොනරුන්ගේ එකෙක් තමයි කියල, මුගේ අත කාලනේ.

1 comment: