කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Saturday, November 8, 2014

Engineering යනවද BSc කරනවද?නිකමට මගේ පැරණ බ්ලොග් බලන්න ගත්ත. මේ බලනක් කොට A / L කලේ මතක් උන. 

http://kalekata-issara.blogspot.ie/2010/07/blog-post_06.html

මම වැටිලා හිටියේ පොතේ පතේ වැඩ කරන සහ නරක වැඩ කරන ගොඩට. සාමාන්යෙන් අපේ ඉස්කෝලේ bio, maths පන්ති වල නරක වැඩ කරන උන් අඩුයි.

ඒ අන්තිම term ටෙස්ට් එක. පන්ති බාර සර් ලකුණු අරන් ආව. මම හතර වෙනියා. සාමාන්යෙන් 3 වෙනියා වෙවී අවේ. 

සර් ඇහුව "Engineering යනවද BSc  කරනවද? තව මාස තුනයි තියෙන්නේ."

සර් කිව්වා හරි, මුල් තුන්දෙනාම ගිය මට යන්න බැරි උන. 

හැබැයි හැම දේම වෙන්නේ හොදට වෙන්න ඇති. 

No comments:

Post a Comment