කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Thursday, October 1, 2015

කට්ටිය තායිලන්තයේ

අම්ම අප්පච්චි, මැණිකේ දිලාන්, දිලාන් නංගි ආන්ටි අන්කල් දින 6ක් තායිලන්තයේ. දිලාන්ගේ බර්ත් ඩේ පාර්ටි එකත් අරන් තිබුනේ එහෙදි. 

මැණිකේ එහෙ ඉදල වයිබර් family group එකට message එකක් දාල තිබුන "ලොකු ඔයාලත් එන්න මේ දෙන්න ටිකක් ලොකු උනාම." 

අපිට කොහෙන්ද බූල් පූසෝ කීවලු.
අපි කන හැටි ලිපා දනී.

No comments:

Post a Comment