කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Tuesday, August 7, 2012

අප්පච්චිට 64 යිදවල් කෝල් කරලා විශ් කල. සුමුදු කිරි බත් හදල දුන්න කිවා. කොල්ලෝ දෙන්නෙකුයි කෙල්ලෙකුයි හැදුව. අන්තිමට උපන් දිනේ දවසේ කිරි බත් කැල්ලක් දෙන්න හිටියේ  පොඩි ලේලි විතරයි 

අම්ම, මැණිකේ, සමන්මලී කොළඹ, 
මම නිව් කාසල් (ඔස්ට්‍රේලියාව)
මල්ලි අනුරාධපුර

සුබ උපන් දිනක් අප්පච්චි. 

No comments:

Post a Comment