කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Tuesday, August 21, 2012

මෙහෙමත් අන්තර් ජාල වේගයක්?මට නිකමට මගේ (මේ දවස් වල ඉන්නේ සිඩ්නි) අන්තර් ජාල වේගය බලන්න හිතුනඅපිට මෙහෙම වේගයක් කවද ගන්න පුළුවන් වෙයිද 

1 comment:

  1. අර අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එකේ වේගයෙන් සාධාරණ දත්ත ප්‍රමානයක් බාගත කරගන්න දෙන එක වුනත් හොඳටෝම ඇති

    ReplyDelete