කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Monday, June 23, 2014

සේතුගේ තුන්වෙනි බර්ත් ඩේ එක.උදේම ගිහින් කොහුවල ළමා නිවාසෙට දානෙ දුන්න. එන ගමන් මොන්ටියට අරන් යන්න ඕඩර් කරපු කේක් එක අරගෙන බබාව මොන්ටියට දැම්ම. මොන්ටියේ ටීචර් බබාල ඔක්කොම එක්ක කේක් එකක් කපල තිබුන. බබා එක්ක එන්න ගිහින් අනිත් කේක් එකක් අරගෙන අව. 

සමන්මලී ගේ අම්ම අවේ ඊයේ. අම්ම අප්පච්චි සුමුදු දෙව් දවල් වෙනකොට අව.මැණිකෙලා,  සමන්මලී අය්ය ගේ ගෙදර අය, ඇල්පිටියේ ඔක්කොම, ලග ගෙවල් දෙකේ අය, ගාල්ලේ චමිලලා  තමයි අවේ.  ඔක්කොම 30ක් විතර.

අපි ඔක්කොටම හෙම්බිරිස්සාව. චූටි බබාට ගොඩක් අමාරු උන. එක හින්ද අම්ම මේ ටිකේම ඉදල 27 උදේ යන්න ගිය.

No comments:

Post a Comment