කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Thursday, June 12, 2014

අපි අයෙත් නුවරඑළි ගිය.

පොසොන් පෝය නිවාඩුවත් එක්ක දිග නිවාඩුවක් හම්බ උන. නුවරඑළි යන්න තීරණය උන. 

මම, සමන්මලී, සේතු, අශ්වින්, සමන්මලී අම්ම්, අම්ම, අප්පච්චි, සුමුදු, දෙව්, මැණිකේ දිලාන්, දිලාන් අම්ම, දිලාන් නංගි තමයි ගියේ. මල්ලි ලංකාවේ නැ. ගිය පාරනම් මිනිහත් හිටිය. සමන්මලී මල්ලි එනවා කියල අවේ න. මිනිහට හොද පාඩමක් උගන්නවන්. 

12 උදේම අප්පච්චිලා අපේ ගෙදර අව. රනුකගේ වාහනේ. අපිත් ගෙන මනිකෙලත් අරගෙන පිටත් උන. නුවර එලියට ගිය එත් දවසම වහිනවා. සණස හොලිඩේ වල නතර උනේ. හොදමත් න නරකමත් න. පහුවද පාර්ක් එකට ගිහිය. තරුණ අය හයි ස්පීඩ් බෝට් එක්ස්පිරියන්ස් එකකුත් ගත්ත. පස්සේ අදිශ්ම් බලල උඩවලව යන්න පිටත් උන. ගූගල් මැප් හින්ද මෙලෝ යකෙක් යන්නේ නැති පාරක තමි උඩවලව  අවේ. 

උඩවලව ආවත් මට හොලිඩේ බන්ග්ලෝ එකේ නො එක න. email බලන්න විදිහක් න සිග්නල් න. අප්පච්චි බයිනවා පලු යන්න. අමාරුවෙන් නො එක හොයා ගත්ත. ඩී ඔලිෆාන්ට්, බංගලෝ එක. හොද තැන. එකේම කූක් කෙනෙක් ඉන්න හින්ද ඕනේ ඕනේ විදිහට කෑම . 

පහුවද උදේම සෆාරි. සෆාරි වලට බය තරම කිව්වොත් සමහරු හිටියේ සීට් යට. 

දවල්ට කෑ ම කල, එන්න පිටත් උන. ඩී නංගිගේ යාලුවෙක් ගෙදරින් වැරදීමක් හන්බ උණු ඩිනර් එකත් අරගෙන, සමන්මලිගේ අම්මත් බස්සගෙන. රබුටනුත් කාල කඩාගෙන එන්න කෙස්බවට අව. අප්පච්චි පරක්කුයි කියා කියා එතැනින්ම ගිය. මම මනිකෙලව බැස්සුවා. 

No comments:

Post a Comment